38905556 - 051  :پشتیبانی امور مشترکین p

به مرکز تخصصی بازاریابی مراکز درمانی خوش آمدید

 

هرس همیشه راه سومی ...

مراکز عینک و بینایی سنجی هرس

 

 نام مرکز
خدمات قالب ارائه مدیریت آدرس مطبتلفن تماس
عینک خاتم اپتومتریست با تخفیف 50 ٪ - عینک طبی و آفتابی با تخفیف 30%

جناب آقای صدیقی

مشهد - قرنی  32- عینک خاتم

37267800 - 051

عینک موژان اپتومتریست با تخفیف 50 ٪ - عینک  با تخفیف 20%

جناب آقای شاکری (مدیریت)

خانم محبوبه حاتمی (اپتومتریست)

مشهد - بین دانشجوی 14 و 16

38939119 - 051

38939162 - 051

ورود به پنل نمایندگان فروش
جذب پیمانکار فروش در دفاتر پیشخوان