38905556 - 051  :پشتیبانی امور مشترکین p

به مرکز تخصصی بازاریابی مراکز درمانی خوش آمدید

 

هرس همیشه راه سومی ...

سوالات متداول

  • هرس کارت چیست؟

کارتی هوشمند که باتهیه اون میتونین از خدمات دندانپزشکی وعینک وبینایی سنجی باقیمت مناسبتربهره مند بشین

توضیحات کامل روی یک صفحه به پیوست آمده

مدت اعتبارکارت یکساله هست وهرچه تعدادافراد ثبت نامی در کارت بیشترباشند،قیمت کارت مناسبترهست البته سقف تعدادنفرات دریک کارت 5 نفرمیباشد.

  • خواستم بپرسم آیا شهرستانها هم میتوانند ازاین طرح بهرمند بشوند و آیا اگه امکانش هست قرارداد فقط بادندان پزشکانی که داخل مشهد مشغول بکارند را شامل میشود؟

فعلا قرارداد بادندانپزشکان مشهدی می باشد، دربرنامه سال آینده هست که به مرور شهرستانهااضافه شوند.

چون تخفیفات از تعرفه وقیمت مصوب هیات وزیران محاسبه میشود وبه هیچ وجه قیمتهای آزاد مدنظرنیست گسترش کار کمی زمانبر است.

البته افرادازهرشهری میتوانندهرس کارت دریافت کنند فقط محل ارائه خدمات فعلا مشهدهست.

  • این کارتها, کارت تخفیف هستند؟

این خدمات لویالتی کارت اعتباری است که برخی بعنوان تخفیف هم از آن یاد میکنند

کارت ها دارای بارکد دو بعدی با اعتبار داخلی است.

دونوع کارت باسقف استفاده مشخص و نامحدود وجوددارد که ازنظرقیمتی تفاوت چندانی ندارند بنابراین پیشنهادما, تهیه کارت باسقف استفاده نامحدود می باشد.

  • تفاوت این خدمات بابیمه تکمیلی چی هست؟

بیمه تکمیلی یا پوشش دندانپزشکی ندارند یااگردارندبسیارپایین هست مثلا 300 هزارتومان درسال برای هرنفر.اما با هرس کارت تخفیفات ومنفعت بیمار , بسیاربالا وحتی باتهیه کارت طلایی نامحدوداست.

دربیمه تکمیلی معمولابایداول هزینه به دندانپزشک یامرکزفروش عینک پرداخت شود سپس بیمار بامراجعه به دفاترمربوطه همان مقدارجزئی راکه بیمه تقبل نموده, دریافت نماید درصورتیکه بااین کارت درمحل دندانپزشکی یابینایی سنجی ومراکزفروش عینک که به شما معرفی می شود درهمان زمان که خدمت رادریافت می نمایید تخفیف داده میشود.

یادآوری میشود که میتوان هم زمان ازبیمه تکمیلی وهرس کارت استفاده نموده ومنفعت دوجانبه برد.

بدین صورت که مثلااگر هزینه شما2,000,000 تومان باشد وبیمه تکمیلی 300هزارتومانش رامتقبل گردیده باشد, در زمان مراجعه برای دندان یاعینک ابتدا باهرس کارت 520,000 تومان تخفیف درهمان محل خواهیدگرفت سپس باگرفتن برگه بیمه تکمیلی ومراجعه به دفاترش 300هزارتومان دیگر به شما برگشت داده خواهدشد.

 

ورود به پنل نمایندگان فروش
جذب پیمانکار فروش در دفاتر پیشخوان