38905556 - 051  :پشتیبانی امور مشترکین p

به مرکز تخصصی بازاریابی مراکز درمانی خوش آمدید

 

هرس همیشه راه سومی ...

فرم تقاضای همکاری به صورت مدیریت پیمان
نام (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی (*)
ورودی نامعتبر
کد ملی (*)
ورودی نامعتبر
سال تولد (*)
ورودی نامعتبر
تعداد سال سوابق شغلی (*)
ورودی نامعتبر
مقطع تحصیلی (*)
ورودی نامعتبر
رشته تحصیلی
ورودی نامعتبر
تلفن همراه (*)
ورودی نامعتبر
کد تلفن ثابت شهر (*)
ورودی نامعتبر
تلفن ثابت (*)
ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل (*)
ورودی نامعتبر
ملیت (*)
ورودی نامعتبر
سایر اطلاعات


ورودی نامعتبر
آدرس دقیق منزل (*)
ورودی نامعتبر
سوابق شغلی خود را یا ذکر مدت و نوع کار توضیح دهید:
ورودی نامعتبر

قوانین و مقررات:
1- انصراف پس از درج مشخصات به علت برنامه ریزی برای پیمانکار و نیز گرفته شدن امکان همکاری با سایرین غیر ممکن می باشد و هیچگونه هزینه ای عودت داده نمی شود.
2- کلیه هزینه های جانبی از قبیل مهر،کارت ویزیت و ... به عهده پیمانکار است.
3- پیمانکار تعهد می نماید پس از اتمام دوره حداقل برای 6 ماه با شرکت هرس و دفتر پیشخوان همکاری نماید.
4- کلیه مکاتبات با آدرس فوق صورت می پذیرد.
5-هزینه های آماده سازی اولیه از قبیل آموزش تئوری و عملی،لباس فرم، کارت عضویت طلایی به عنوان ابزار فروش به عهده پیمانکار است که می بایست همزمان با تکمیل فرم در خواست، طی دو فیش مجزا به ملت کارت 6104337886441011 بنام علی حسن آبادی به مبلغ (708500 ریال بابت کارت عضویت طلایی یکنفره و 2.000.000 ریال بابت حضور در جلسه توجیهی و آموزشی و آموزشهای ضمن کار) و یک فیش دیگر به شماره کارت 6037691502384712 بنام امیر حسن آبادی به مبلغ (1.600.000 ریال بابت لباس فرم شامل مانتو،شلوار و مقنعه ) واریز گردد.
6- تغییرات جدید در سایت www.haras.ir به اطلاع شما خواهد رسید و عدم اطلاع از شرایط و خدمات از سوی پیمانکار پذیرفته نمی شود.
7- خدمات هرس کارت هیچگونه ارتباطی با شرکتهای بیمه ای ندارد.
8- تا زمان نرسیدن به حد نصاب در هر بخش (دوره آموزشی و دوخت لباس)، خدمات ارائه نمی گردد.
9- با توجه به اینکه معرف متقاضی شرکت هرس می باشد،در خصوص پرزنتهای گروهی و سوالات خاص ضمن در جریان قرار دادن مدیر دفتر می بایست با سوپروایزر شرکت هماهنگی های لازم به عمل آید.
10- یک جلسه غیبت در کلاس آموزشی موجب حذف و تجدید دوره می گردد.
11- اولویت در انتخاب و جانمایی پیمانکار در دفاتر با افرادی است که زودتر تقاضای همکاری داده اند.
12- مسئولیت نگهداری یوزر نماینده فروش به عهده پیمانکار بوده و در صورت هر گونه کوتاهی که منجر به خسارات مادی و معنوی به شرکت هرس و دفتر پیشخوان گردد از طریق مراجع ذی صلاح پیگیری میگردد.
13- پرداخت کلیه مالیاتها به نسبت سهم کارمزد برداشتی پیمانکار به عهده وی می باشد.
14- تعداد جلسات آموزشی 3 جلسه تئوری و سه جلسه حین کار می باشد.
15-پس از واریز فیش ههای اعلامی شماره پیگیری را به سامانه 10001000130000 با ذکر نام متقاضی اعلام نمائید.


پرداختی بابت موارد زیر انجام می گردد:
708500 ریال بابت کارت عضویت طلایی یکنفره
2.000.000 ریال بابت حضور در جلسه توجیهی و آموزشی و آموزشهای ضمن کار
1.600.000 ریال بابت لباس فرم شامل مانتو،شلوار و مقنعه

جمع کل 0 ریال
نحوه پرداخت

(*)
ورودی نامعتبر
ورود به پنل نمایندگان فروش
جذب پیمانکار فروش در دفاتر پیشخوان